Gebruikersvoorwaarden

Your Destinations

Welkom bij Your Ibiza! Your Ibiza B.V. biedt een online platform dat u kunt gebruiken om een reis naar Ibiza voor te bereiden. U kunt er informatie vinden en relevante tours, tickets en diensten van derden boeken die met Ibiza te maken hebben. Deze gebruikersvoorwaarden (de ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op de relatie tussen Your Ibiza B.V. en zijn gebruikers (‘Gebruikers’) bij gebruik van de mobiele applicatie ‘Your Ibiza’ (de ‘App’), website www.your-destinations.com (de ‘Website’), en (de aankoop van) diensten of Producten zoals die door Your Ibiza B.V. en via derde aanbieders aangeboden worden. Your Ibiza B.V. biedt het gebruik van de Website en de App en van zijn diensten of producten aan onder de voorwaarde dat de gebruiker akkoord gaat met deze Voorwaarden.

1. DEFINITIES
1.1 Your Ibiza B.V.: Your Ibiza B.V., een vennootschap die is opgericht onder Nederlands recht. Het bedrijf is ingeschreven in het Handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 70892962. Het bedrijf is gevestigd aan de Van Vollenhovenstraat 5, 5652 SN Eindhoven, Nederland. Your Ibiza B.V. wordt hierna ook wel aangeduid als ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’ en ‘Your Ibiza’.
1.2 Gebruiker: een persoon die de Website of de App gebruikt of de door ons aangeboden diensten of producten koopt. Hierna ook wel aangeduid als ‘u’.
1.3 Platform: de Website https://www.your-destinations.com en de App ‘Your Ibiza’ met informatie over Ibiza.
1.4 Producten: een scala aan accommodaties, (vlieg)tickets, autoverhuur en diensten die derde aanbieders beschikbaar stellen en die te maken hebben met Ibiza.

2. HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE EN APP
2.1 Als u onze App wilt gebruiken, moet u onze App downloaden en installeren. U kunt geen persoonlijk account aanmaken.
2.2 Als u onze website wilt gebruiken, ga dan naar https://www.your-destinations.com. U kunt geen persoonlijk account aanmaken.
2.3 Door onze Website en de App te gebruiken verklaart u dat u minimaal 16 jaar oud bent. Als u jonger bent dan 16 jaar heeft u toestemming van een ouder (of van een wettelijk verzorger) nodig om onze Website of App te gebruiken.
2.4 De voorwaarden van overeenkomst met de mobiele netwerkproviders van Gebruikers (‘Mobiele Provider’) blijven bij het gebruik van de Website of de App van toepassing. Dit kan ertoe leiden dat de Mobiele Provider de Gebruiker door het gebruik van de Website of de App voor de duur van de netwerkverbinding kosten in rekening brengt voor de toegang tot deze netwerkdiensten, of dat vergelijkbare kosten door derden in rekening worden gebracht. De gebruiker is verantwoordelijk voor het ontstaan van dergelijke kosten.
2.5 U mag de Website of de App alleen gebruiken als u ermee instemt dat u geen gegevens of inhoud aan ons of het Platform (of via het Platform) zult verstrekken die onjuist, onwaar, of onvolledig zijn, of in strijd zijn met wet- of regelgeving. Daarnaast stemt u ermee in dat u:
1. a) geen niet-openbare / beveiligde delen van het Platform zult binnengaan;
2. b) geen virussen, junkmail, spam, ongevraagde aanbiedingen of advertenties zult versturen, van welke aard dan ook en met welk doel dan ook; en
3. c) het Platform of welk daaraan gerelateerd systeem of netwerk dan ook niet zult onderzoeken, scannen of testen en geen inbreuk zult maken op de beveiliging of authenticatie ervan.

3. PRODUCTEN
3.1 Your Ibiza B.V. biedt verschillende soorten Producten aan: producten die door derden worden geleverd zoals vliegtickets, autoverhuur, accommodaties en club tickets die rechtstreeks via onze Website en App verkocht worden.
3.2 Your Ibiza B.V. is geen reisorganisatie en biedt geen eigen tours, excursies, vervoersdiensten, accommodatie of andere reiservaringen aan. Your Ibiza B.V. toont informatie over Producten en ervaringen die uitsluitend door derde aanbieders aangeboden worden en biedt klanten de mogelijkheid om bij deze aanbieders te boeken.
3.3 Als de Gebruiker Your Ibiza B.V. bepaalde informatie verstrekt – zoals een datum van vertrek of uw verblijfsdata – dan mag Your Ibiza B.V. aannemen dat deze informatie juist is en zal hij Producten tonen die op deze informatie gebaseerd zijn.
3.4 De aankoop van een Product is afgerond wanneer de Gebruiker de prijs betaalt die voor dat Product aangegeven is en deze betaling door Your Ibiza B.V. in goede orde ontvangen is.
3.5 Alle andere Producten van Your Ibiza B.V. (Producten die niet als zodanig vermeld staan op de Website of in de App) zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.6 Producten die de Gebruiker door middel van een hyperlink doorverwijzen naar de website van een derde, zijn door derden gemaakt. Kennelijke fouten en vergissingen met betrekking tot Producten zijn voor Your Ibiza B.V. of derde partijen niet bindend.

4. BOEKINGEN WIJZIGEN EN ANNULEREN
4.1 Alle wijzigingen en annuleringen van boekingen van Producten met een specifieke datum moeten per e-mail worden doorgegeven aan redactie@your-destinations.com.
4.2 Soms wijzigen onze leveranciers de prijzen, data, inhoud of andere kenmerken van het Product. Daarbij heeft Your Ibiza B.V. het recht om elke dienst of tour die en elk ticket of product dat de Gebruiker geboekt heeft op elk moment en om welke reden dan ook te annuleren, te wijzigen of te vervangen. Als u ontevreden bent met een geboden alternatief dan wordt de oorspronkelijke aankoopprijs volledig gerestitueerd. Wanneer your-destinations.com verneemt dat er een belangrijke wijziging in een boeking en/of een evenement of Product heeft plaatsgevonden, dan zullen wij ons redelijk inspannen om u hiervan op de hoogte te stellen, zodat de boeking aangepast kan worden.

5. INFORMATIE OP DE WEBSITE EN IN DE APP, AFWIJZING VAN GARANTIES
5.1 De informatie over Ibiza op de Website en in de App is met de uiterste zorg samengesteld. Deze informatie wordt uitsluitend ter informatie aangeboden en vormt geen advies. Voor zover dit wettelijk is toegestaan wijst Your Ibiza B.V. ook elke stilzwijgende garantie af met betrekking tot de informatie die op de Website en in de App wordt aangeboden. De informatie op de Website en in de App wordt aangeboden in de staat waarin deze zich bevindt en op basis van beschikbaarheid, zonder enige vorm van garantie.
5.2 De Gebruiker begrijpt dat informatie over producten en diensten die door derden op de Website en in de App worden aangeboden, van derden is en niet door Your Ibiza B.V. samengesteld of voorgesteld is. Deze informatie wordt dan ook aangeboden zonder enige garantie of waarborg van juistheid. Dit betekent ook dat als de informatie over producten en diensten van derden op de Website en in de App verschilt van de informatie op de website van de derde partijen die de producten en diensten aanbieden, de informatie op de website van de derde partij als juist moet worden beschouwd.
5.3 Your Ibiza B.V. is niet aansprakelijk voor:
1. a) de informatie over Ibiza die op de Website en in de App aangeboden wordt en schade die de Gebruiker als gevolg daarvan oploopt; of
2. b) beslissingen die de Gebruiker neemt of aankopen die hij doet op basis van de informatie over Ibiza die op de Website en in de App wordt aangeboden. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor zijn interacties met derden met wie hij via het Platform in contact is gekomen of met andere Gebruikers van de Website of de App.

6. ONZE NIEUWSBRIEF
6.1 Om onze nieuwsbrief te ontvangen moet u ons via het daarvoor bestemde formulier op onze Website of in de App uw naam, e-mailadres en geboortedatum doorgeven.
6.2 Door ons via het daarvoor bestemde formulier uw e-mailadres door te geven gaat u ermee akkoord dat wij u regelmatig onze nieuwsbrief sturen.
6.3 Gebruikers hebben op elk moment het recht om zich voor de nieuwsbrief af te melden. Laat ons weten dat u zich voor de nieuwsbrief wilt afmelden door een e-mail te sturen aan redactie@your-destinations.com, of klik op de daarvoor bedoelde knop die u in elke nieuwsbrief vindt. Wij sturen u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 dagen, een bevestiging.

7. PRIVACY
7.1 Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de in de EU geldende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wanneer u gebruikmaakt van ons Platform, verzamelen wij bepaalde persoonsgegevens over u. In ons Privacybeleid kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welke doelen wij dat doen. U vindt ons Privacybeleid hier.

8. BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE EN DE APP, AFWIJZING VAN GARANTIES
8.1 De Website en de Apps zijn beschikbaar op pc’s, tablets en smartphones. Your Ibiza B.V. zal zich redelijk inspannen om ervoor te zorgen dat de Website en de App op elk moment beschikbaar zijn. De Gebruiker erkent echter dat de Website en de App via het internet en mobiele netwerken beschikbaar gesteld worden en dat de kwaliteit en beschikbaarheid van de Website en de App dus afhankelijk kan zijn van factoren die redelijkerwijs buiten de macht van Your Ibiza B.V. liggen.
8.2 Your Ibiza B.V. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet bereikbaar zijn van de Website en de App, of voor problemen of onmogelijkheid om inhoud te downloaden of toegang te krijgen of andere storingen in communicatiesystemen die tot gevolg kunnen hebben dat de Website of de App niet niet beschikbaar zijn.
8.3 Your Ibiza B.V. is niet verantwoordelijk voor ondersteuning of onderhoud met betrekking tot de Website of de App. Your Ibiza B.V. kan – naar eigen goeddunken – de Website of de App en de functionaliteit daarvan van tijd tot tijd actualiseren, wijzigen of aanpassen om de Gebruikerservaring te verbeteren. Hierdoor kan de Website of de App enige tijd niet beschikbaar zijn.

9. AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Derde aanbieders die via Producten of diensten op deze Website of in de App te vinden zijn, zijn zelfstandige opdrachtnemers en geen partners of medewerkers van Your Ibiza B.V. Your Ibiza B.V. is niet aansprakelijk voor handelen, fouten, commissies, voorstellingen van zaken, garanties, inbreuk, nalaten of wangedrag van deze aanbieders of voor enig persoonlijk letsel, overlijden, schade aan eigendommen of andere schade of kosten die hieruit of op andere wijze ontstaan uit uw boeking van een Product of dienst of uw gebruik van een Product of dienst.
9.2 Your Ibiza B.V. is niet aansprakelijk voor en geeft geen geld terug bij vertraging, staking, overmacht of andere oorzaken die buiten onze macht liggen en wij zijn niet verantwoordelijk voor extra uitgaven, commissies, vertragingen, herroutering of ingrijpen door een overheid of autoriteit.
9.3 Your Ibiza B.V. is tegenover u niet aansprakelijk voor (directe of indirecte) schade die u lijdt ten gevolge van het gebruik van de Website of de App of de inhoud daarvan. Your Ibiza B.V. is bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor:
(a) de uitvoering van overeenkomsten tussen u en derde partijen naar wiens producten- en dienstenaanbod de Website of de App verwijst, of andersom;
(b) het (voor een bepaalde prijs) niet beschikbaar zijn van producten of diensten van derden naar wiens producten- en dienstenaanbod de Website of de App verwijst of andersom, waardoor de Gebruiker een product of dienst niet kan kopen;
(c) een correcte werking van de (hyper)links die op de Website of in de App staan;
(d) de situatie waarin een apparaat van een Gebruiker wordt gestolen en een derde vervolgens de Website of App gebruikt via het mobiele apparaat van de Gebruiker;
(e) elke schade of wijziging aan de apparatuur van de Gebruiker, waaronder, maar niet beperkt tot, computerapparatuur of een draagbaar apparaat, ten gevolge van de installatie en het gebruik van de Website of de App.

10. OVERIGE BEPALINGEN
10.1 Your Ibiza B.V. behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen. Wanneer wij deze Voorwaarden wijzigen, zullen wij de Gebruikers daarvan via de nieuwsbrief op de hoogte stellen (als de Gebruiker ons voor dit doel zijn e-mailadres heeft doorgegeven) en zullen wij hierover bij de geactualiseerde Voorwaarden een melding plaatsen op onze Website. Door de App of de Website te blijven gebruiken stemt u in met de recentste versie van deze Voorwaarden.
10.2 Als we een deel van deze Voorwaarden niet afdwingen dan mag dat niet worden begrepen als instemming of afzien van ons recht om ze op een later moment of ten opzichte van een andere Gebruiker af te dwingen.

Your Ibiza B.V. streeft ernaar om u een optimale dienstverlening te bieden. Heeft u een klacht, opmerking of suggestie? Neem dan contact met ons op via redactie@your-destinations.com. Vermeld s.v.p. uw contactgegevens en omschrijf de reden van uw klacht duidelijk. Wij reageren doorgaans binnen 5 dagen op klachten.

Download de App

Altijd alle informatie over Ibiza bij de hand met onze nieuwe App. Download hem nu en ga zorgeloos op vakantie!