Privacy statement

Your Destinations

Versie/laatste actualisatie: oktober 2018

Wie zijn wij en wat doen wij?
Welkom bij Your Ibiza! Your Ibiza B.V. biedt een online platform dat u kunt gebruiken om een reis naar Ibiza voor te bereiden. U kunt er informatie vinden en relevante tours, tickets en diensten van derden boeken die met Ibiza te maken hebben. Onze contactinformatie vindt u onderaan dit ‘Privacybeleid’. Dit Privacybeleid is van toepassing op ons (Your Ibiza) en u als ‘Gebruiker’ van onze website www.your-destinations.com (de ‘Website’), onze mobiele applicatie (de ‘App’) en (het kopen van) andere diensten en producten zoals die door Your Ibiza B.V. aangeboden worden.

Privacy en de toepasselijke wetgeving
Wij vinden privacy heel belangrijk. We houden ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’). De wetgeving zal hierna de ‘Toepasselijke Wetgeving’ worden genoemd.

Wat is dit?
Dit is ‘Privacybeleid’. In dit document leggen we uit welke Persoonsgegevens we verzamelen in verband met uw gebruik van onze Website, de App en met (het kopen van) diensten of producten die door ons worden aangeboden. Ook leggen we uit hoe we uw Persoonsgegevens opslaan, beschermen en gebruiken en met welke doelen.

Persoonsgegevens
In dit Privacybeleid betekent ‘Persoonsgegevens’ informatie of stukjes informatie waarmee u geïdentificeerd zou kunnen worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Toepasselijke Wetgeving.

Bent u jonger dan 16 jaar?
Als u jonger bent dan zestien jaar, dan heeft u toestemming van een ouder (of van een wettelijk verzorger) nodig om onze Website of App te gebruiken.

Wij treden op als Verwerkingsverantwoordelijke
Wij verzamelen en verwerken Persoonsgegevens voor onze eigen doelen. In dit opzicht treden wij op als ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de Toepasselijke Wetgeving.

Welke Persoonsgegevens verwerken wij als Verwerkingsverantwoordelijke?
Als Verwerkingsverantwoordelijke verwerken wij de volgende Persoonsgegevens:
● als u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, uw e-mailadres, naam, geboortedatum, geslacht (u kunt zich op elk moment afmelden voor deze dienst);
● als u een boeking heeft gedaan via de website: uw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, post- en e-mailadres;
● het type telefoon waarmee u de Website of de App gebruikt;
● uw IP-adres;
● de taalinstelling van uw browser;
● en als u ons daar expliciet toestemming voor heeft gegeven – uw geolocatie.

Hoe gebruiken we uw Persoonsgegevens?
We gebruiken de bovengenoemde Persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is voor de onderstaande doelen:
● Als u via de Website een boeking heeft gedaan, gebruiken we uw Persoonsgegevens om uw aankopen te bevestigen en om ons en derde aanbieders in staat te stellen om uw boekingen te voltooien.
● Wij gebruiken cookies die nodig zijn om onze Website en App goed te laten werken, om bezoekersstatistieken te volgen en om klikgedrag en surfgewoonten te monitoren.
● We gebruiken uw e-mailadres ook om u e-mails te sturen over nieuwe inhoud en andere activiteiten met betrekking tot de Website en om u op de hoogte te houden van campagnes en (speciale) aanbiedingen die interessant voor u zouden kunnen zijn. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze diensten, of ze weigeren.
● Via uw telefoon kunnen we u pushberichten sturen over nieuwe inhoud en andere activiteiten met betrekking tot de App en om u op de hoogte te houden van campagnes en (speciale) aanbiedingen die interessant voor u zouden kunnen zijn. U kunt deze diensten op elk moment uitschakelen.
● We gebruiken uw e-mailadres, IP-adres en type telefoon om te volgen en te analyseren wanneer en hoe vaak u onze Website of App gebruikt, welke (push)berichten u opent, hoe vaak en wanneer u ze opent, en welke inhoud door de Gebruikers het vaakst gelezen wordt.
● Het type telefoon dat u gebruikt is voor ons van belang om de App aan te passen aan de technische vereisten van uw apparaat.
● Wij gebruiken de gegevens over de taalinstelling van uw browser om u aan te spreken in een taal die u spreekt.
● Aan de hand van uw IP-adres en geolocatie kunnen wij bepalen welke campagnes en (speciale) aanbiedingen interessant voor u zouden kunnen zijn.
● We gebruiken uw e-mailadres om u diensten te verlenen.

Hoe lang bewaren wij Persoonsgegevens?
De Persoonsgegevens die wij verzamelen worden bewaard zolang u onze Website, App en/of onze diensten (met betrekking tot onze producten) gebruikt. Als deze Persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het behalen van de hierboven genoemde doelen of als zij onjuist zijn, dan worden de (onjuiste) Gegevens ook verwijderd. De Persoonsgegevens worden in geen geval langer dan 5 (vijf) jaar bewaard na de datum waarop de gegevens voor de laatste keer zijn bijgewerkt, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om ze te bewaren.

Met wie delen wij uw Persoonsgegevens?
Tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, verkoopt, verhandelt of verhuurt Your Ibiza B.V. geen persoonsgegevens aan derde partijen. Waar dat nodig is om u een doorlopende dienstverlening te bieden deelt Your Ibiza B.V. uw persoonsgegevens met de Derde Organisator of Dienstverlener, om de aankoop via de Website of de App te voltooien. Deze partijen zijn contractueel verplicht om zorgvuldig met uw Persoonsgegevens om te gaan en zullen het gebruik van de Persoonsgegevens beperken tot de hierboven genoemde doelen.
Daarnaast kunnen wij derde dienstverleners inzetten om ons te ondersteunen bij het beheer van onze App en Website, of om diensten en beheerwerkzaamheden voor ons uit te voeren, zoals het versturen van nieuwsbrieven of enquêtes. Wij geven derde dienstverleners alleen de Persoonsgegevens door die zij nodig hebben om hun diensten aan ons te kunnen leveren. Deze derde dienstverleners zijn contractueel verplicht om zorgvuldig met uw Persoonsgegevens om te gaan om het gebruik van Persoonsgegevens te beperken tot de hierboven genoemde doelen.
Als dit wettelijk vereist is of ter voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten geeft Your Ibiza B.V. Persoonsgegevens door aan toezichthoudende autoriteiten of overheidsinstanties.

Hoe beschermen wij Persoonsgegevens?
Wij doen ons uiterste best om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde of onrechtmatige toegang, wijziging, bekendmaking, gebruik of vernietiging. Enkele voorbeelden van maatregelen die wij nemen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens veilig zijn:
● wij encrypten bestanden die Persoonsgegevens bevatten;
● wij beveiligen onze netwerkverbinding met Secure Socket Layer-technologie (SSL);
● wij beheren de toegang tot de Persoonsgegevens met wachtwoorden;
● wij loggen alle handelingen met Persoonsgegevens;
● wij beperken de toegang tot de Persoonsgegevens tot de doelen die genoemd zijn in dit Privacybeleid;
● wij nemen fysieke maatregelen om de toegang tot de Persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden
Op onze Website en in de App vindt u (hyper)links naar websites, producten en diensten van partners, leveranciers, adverteerders, sponsoren, licentiegevers of andere derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud of de links die op deze websites verschijnen en zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites waar onze Website naar verwijst of die naar onze Website verwijzen. Ook veranderen deze websites, producten en diensten voortdurend, inclusief hun inhoud en links. Deze websites, producten en diensten kunnen een eigen privacybeleid, gebruikersvoorwaarden en klantenservicebeleid hebben. Het bekijken van en interactie met andere websites, waaronder websites waar onze site naar verwijst of die naar onze site verwijzen, zijn onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van die website.

Wijzigingen in dit Privacybeleid
Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd actualiseren. Wanneer wij dit Privacybeleid wezenlijk wijzigen, zullen wij hierover op onze Website bij het geactualiseerde Privacybeleid een melding plaatsen. Door de App of de Website te blijven gebruiken stemt u in met de recentste versie van dit Privacybeleid.

Uw rechten en met wie u contact kunt opnemen
Zoals aangegeven in en onder de bepalingen van de Toepasselijke Wetgeving hebt u het recht om (ons) te melden dat u:
1. a) de Persoonsgegevens die door ons over u worden verwerkt, wilt inzien en/of kopiëren, waarbij moet worden aangegeven waar ze worden verwerkt en voor welk doel. Op uw verzoek kunnen wij deze kopie ook namens u aan een andere partij doorgeven, indien u wilt dat uw Persoonsgegevens aan een andere partij overgedragen worden;
2. b) wilt dat wij uw Persoonsgegevens corrigeren, actualiseren, verbergen of verwijderen, of de verwerking daarvan in onze bestanden wilt beperken;
3. c) misbruik van uw Persoonsgegevens wilt melden;
4. d) bezwaar heeft tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens door ons;
5. e) denkt dat wij uw Persoonsgegevens onrechtmatig verwerken. Hierover kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
6. f) uw toestemming met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens door ons wilt intrekken. Dit is op elk moment mogelijk. Vanaf het moment waarop u uw toestemming intrekt, stoppen wij met de verwerking van uw Persoonsgegevens. Wel blijven wij gerechtigd om gegevens te verwerken op basis van de toestemming die u voorafgaand aan uw intrekking heeft gegeven.
Op deze verzoeken reageren wij binnen 5 dagen nadat wij ze hebben ontvangen.
Heeft u vragen, opmerkingen of zorgen over hoe wij met Persoonsgegevens omgaan? Neem dan contact met ons op via redactie@your-destinations.com. Op deze verzoeken reageren wij binnen 5 dagen nadat wij ze hebben ontvangen.

Your Ibiza B.V.
E: redactie@your-destinations.com

Download de App

Altijd alle informatie over Ibiza bij de hand met onze nieuwe App. Download hem nu en ga zorgeloos op vakantie!