Algemene voorwaarden

Verhuur

Your Ibiza, gevestigd aan de Van Vollenhovenstraat 5, 5652 SN Eindhoven, Nederland. Geregistreerd met KVK nummer 70892962. De Algemene Voorwaarden gelden voor al onze diensten. Wanneer u een reservering maakt via onze website of app, per mail of telefonisch stemt u ermee in dat u de Algemene Voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord bent.
Your Ibiza is een agent of tussenpersoon en zal in uw opdracht reserveringen uitvoeren met betrekking tot accommodatie, botenverhuur en autoverhuur.
Via onze website en app bieden wij een online platform aan waarop eigenaren van vakantiewoningen hun vakantiehuis plaatsen voor vakantieverhuur en waar u als bezoeker reserveringen kunt maken.
U bent bij een reservering gebonden aan onze Algemene Voorwaarden, en daarmee ook aan de reserveringsbevestiging, de annuleringsvoorwaarden en andere voorwaarden zoals hieronder uitgelegd.

Artikel 1 Betaling van de huurprijs
Voor iedere reservering dient in de meeste gevallen 30% van de huurprijs worden aanbetaald, mocht dit anders zijn dan zal dit vermeld worden. Deze aanbetaling dient binnen 7 dagen na reservering door verhuurder ontvangen te zijn. Het restant van de huursom dient uiterlijk 6 weken (mits anders aangegeven) voor de aanvang van het verblijf in de vakantiewoning door verhuurder op zijn bankrekening ontvangen te zijn. Vindt deze betaling niet plaats, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 2 van toepassing. Verhuurder heeft dan tegelijkertijd het recht de betreffende vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden. Indien een reservering minder dan 6 weken voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dan dient betaling van de volledige huurprijs per ommegaande plaats te vinden.

Artikel 2 Annulering door de huurder
Elke annulering moet schriftelijk of per e-mail aan verhuurder worden gemeld. Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkele restitutie plaats vinden. Geadviseerd wordt een annuleringsverzekering af te sluiten.

Artikel 3 Annulering door verhuurder
Indien op één en dezelfde dag twee of meer reserveringen bij verhuurder binnenkomen, hetzij per post, per e-mail of anders voor dezelfde periode, is de verhuurder gerechtigd binnen 48 uur na ontvangst van de bevestiging de reservering te annuleren zonder eventuele schade te vergoeden.
Indien door onvoorziene omstandigheden verhuurder een huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en restitutie van aanbetalingen plaatsvinden. Indien de annulering van de huurovereenkomst niet het resultaat is van overmacht dan zal de verhuurder bovendien een extra bedrag van 20% van de huursom betalen, zijnde de gebruikelijke vergoeding voor schade en ongemak. Voor eventuele verdere schade is verhuurder niet verantwoordelijk.

Artikel 4 Reserveren en prijs
Een reservering is geldig vanaf het moment dat de verhuurder de vereiste aanbetaling heeft ontvangen. Het betalen hiervan houdt in, dat de huurder heeft kennis genomen en akkoord gaat met de hier genoemde huurvoorwaarden en de volledige omschrijving van de woning die hij heeft gehuurd.
De prijzen zijn berekend in Euro’s en zijn per woning per week, dag of andere periode, indien zo vermeld in het huurcontract. BTW is hierop niet van toepassing. Kosten van maaltijden, dranken, enz. zijn nooit bij de prijs inbegrepen. Bijkomende kosten, zoals eindschoonmaak, eventuele verbruikskosten, etc zijn bij de woningomschrijving vermeld en nooit bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Artikel 5 Schoonmaak
De vakantiewoning dient ordelijk en netjes door verhuurder te worden aangetroffen. Is dit niet het geval, dan moet dit onmiddellijk aan degene, die de ontvangst regelt gemeld worden, zodat deze het één en ander kan herstellen.
Gebroken of verloren beschouwde inventaris dient voor het einde van de huurperiode aan verhuurder gemeld te worden, zodat deze dit kan vervangen en verrekenen met huurder.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
Your Ibiza kan niet aansprakelijk worden gehouden door de Huurder of derden ten gevolge het verblijf in het vakantiehuis geleden schade. Your Ibiza is niet aansprakelijk voor storingen in en om het vakantiehuis zoals doch niet uitsluitend, storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouwwerkzaamheden en veranderingen aan toegangs- of hoofdwegen.

Download de App

Altijd alle informatie over Ibiza bij de hand met onze nieuwe App. Download hem nu en ga zorgeloos op vakantie!